Naše rozhodnutí ovlivňují planetu

Podívejte se, co děláme pro životní prostředí!
 

Naše rozhodnutí ovlivňují planetu

Vliv člověka na životní prostředí stále roste a v současné době by planetě trvalo rok a půl obnovit zdroje, které vyčerpáme za rok. Je proto nutné znovu se zamyslet nad naším vztahem k životnímu prostředí.

Jsme přesvědčeni, že příroda a pohyb musí tvořit nedílnou součást našeho života. Proto jsme založili společnost Hardloop s ambicí stát se zdrojem inspirace, který vám pomůže najít to nejlepší vybavení pro svá dobrodružství. Příroda je naším hřištěm a je naší povinností ji chránit. Budoucí generace musí mít možnost chodit, běhat, sjíždět, lézt a objevovat – a to vše na zdravé planetě.

Abychom v souladu se svým přesvědčením také jednali a reagovali na stav klimatické nouze, přijali jsme dva velké závazky vůči planetě :

  • Uhlíková neutralita
  • Dosažení 90 % ekologicky šetrných produktů od roku 2023

Náš závazek pro planetu

Uhlíková neutralita od roku 2021 : Pařížská klimatická dohoda stanovila jako cíl uhlíkovou neutralitu světového hospodářství do roku 2050. Uvědomujeme si naléhavost klimatické situace. A protože chceme jít v tomto boji příkladem, zavázali jsme se učinit společnost Hardloop uhlíkově neutrální od roku 2021. Abychom šli ještě dál a chránili to své hřiště, rozhodli jsme se kompenzovat uhlíkovou stopu, kterou jsme zanechali již dříve.

Pour aller plus loin et protéger notre terrain de jeu, nous avons décidé de compenser notre empreinte carbone historique.

Od 22. dubna 2021 je společnost Hardloop uhlíkově neutrální!

S pomocí organizace ClimatePartner jsme změřili a vyrovnali veškeré historické emise od založení naší společnosti v roce 2015 a nyní již veškeré emise CO2 neutralizujeme. Vyrovnávání je však pouze prvním krokem na dlouhé cestě, která musí vést ke snížení emisí. Celý tým Hardloop se v tomto směru aktivně snaží drobnými iniciativami vyvolat velké změny. Samozřejmě, že do práce jezdíme pokud možno na kole, ale to nestačí: volíme zelenou energii, recyklujeme kartony, pracujeme na dálku, vybíráme ekologicky šetrné produkty…

Další informace o naší uhlíkové neutralitě

90 % ekologicky šetrných produktů od roku 2023 : Naší ambicí je zachytit za vybavení každého, kdo vyrazí ven, více CO2, než kolik se ho vypustí, abychom jednoho dne dosáhli nabídky 100% udržitelného outdoorového vybavení.

Naší ambicí je zachytit za vybavení každého, kdo vyrazí ven, více CO2, než kolik se ho vypustí, abychom jednoho dne dosáhli nabídky 100% udržitelného outdoorového vybavení.

Od nynějška budeme každý rok zvyšovat podíl ekologicky šetrných produktů, které máme v nabídce, a využívat všechny prostředky, abychom dosáhli 90 % od roku 2023. Je to ambiciózní plán, ale jsme přesvědčeni, že s vaší pomocí jej splníme a poté budeme moci již brzy nabídnout 100% udržitelné kompletní vybavení !

Další informace o kolekci HardGreen

Co děláme pro životní prostředí !

Abychom jednali v souladu se svými hodnotami a společenskou odpovědností, přijali jsme několik doplňkových opatření.

Uhlíková neutralita : Po zahájení činnosti jsme se rozhodli vyrovnat emise CO2 vysazováním alespoň jednoho stromu denně na každého pracovníka Hardloop. Na konci 2020 jsme se v zájmu zrychlení postupu rozhodli kompenzovat emise, abychom se stali klimaticky neutrální společností.

S pomocí organizace ClimatePartner (která se specializuje na ochranu klimatu) jsme tedy nejprve změřili veškeré své emise (Scope 1, 2 a 3) CO2 od založení společnosti. Poté jsme vybrali tři projekty, které přispějí ke snižování množství CO2 vypuštěného do atmosféry, a tím k ochraně klimatu.

Tři projekty, které podporujeme, vybrali naši zaměstnanci a jsou v souladu s naší předchozí činností :

K datu 22. dubna 2021, tedy na Den Země, se společnost Hardloop stala klimaticky neutrální !

Celý tým přivítal náš nový status s nadšením a pokorou, protože to pro nás nebyl konec, ale teprve začátek.

Kompenzace CO2 : Další informace

100 % recyklovaného kartonu : Od převzetí prvního balíku v roce 2015 použité kartony sbíráme, aby bylo možné je recyklovat a dát jim nový život. Abychom šli ještě dál, používáme opakovaně veškeré kartony, které se nám vrátí v dobrém stavu, který umožní zajištění správné ochrany produktů při přepravě. Tato každodenní „drobnost“ umožňuje ušetřit ročně stovky obalů, což už je nezanedbatelné. Než kartony pošleme zpátky k vám, občas nám z nich vyjde umělecké dílo.

Podívejte se na sochařské umění Hardloop !

Zelená energie : V létě 2020 během stěhování centrály naší společnosti z Paříže do Annecy jsme se rozhodli začít využívat zelenou energii. Naše kanceláře jsou nyní napájeny 100% obnovitelnou energií. Pochází z nevyčerpatelných zdrojů energie, jako jsou pohyb vody, vítr, sluneční paprsky nebo třeba rozklad biomasy. Nad rámec této změny, která je podle nás velmi důležitá, se také snažíme omezovat spotřebu.

Vytvoření kolekce HardGreen : Zastáváme názor, že je naší povinností podpořit komunitu a pomoci ke změnám způsobů spotřeby nezbytným pro planetu. Proto jsme vytvořili kolekci HardGreenm, abychom upozornili na nejlepší ekologicky šetrné produkty pro nejrůznější dobrodružství. Každý produkt HardGreeen musí odpovídat kritériím zaručujícím, že bude navržen šetrně k životnímu prostředí a bude mít dlouhou životnost. Požadované vlastnosti se mohou týkat výrobního procesu, použitých materiálů nebo třeba nízké spotřeby energie při výrobě… Tato kolekce vám umožní najít vybavení, které potřebujete, abyste mohli vyrazit za dobrodružstvím, ale zároveň chránit planetu !

Plně si uvědomujeme, že to není dost a že máme k dokonalosti ještě daleko. Chcete-li nám pomoci dojít dále a rychleji, můžete nás kdykoli upozornit na další kroky, které bychom mohli provést, abychom omezili celkové dopady naší činnosti na planetu. !

Čeká nás ještě dlouhá a náročná cesta, ale s vaší pomocí a pomocí našich partnerů se to podaří. Víme totiž, že jdeme správným směrem… Všichni musíme spotřebovávat méně, ale lépe !