Ochrana osobních údajů www.hardloop.cz


1 – Osobní údaje – Soubory cookie – Důvěrnost

2 – Soubory cookie

3 – Důvěrnost


1 – Osobní údaje – Soubory cookie – Důvěrnost

1.1. Shromažďované údaje

Pod pojmem „údaje“ společnost HARDLOOP rozumí veškeré informace týkající se uživatele, které uživatel dobrovolně sdělí při založení uživatelského účtu na webových stránkách nebo které budou shromážděny v rámci používání webových stránek.

Společnost HARDLOOP shromažďuje osobní údaje o zákaznících využívajících webové stránky www.hardloop.cz, zejména prostřednictvím souborů cookie v souladu s platnou legislativou.

 • Ke shromažďování údajů dochází v následujících případech:
 • když si uživatel vytvoří účet,
 • když se uživatel přihlásí k odběru zpravodajů nebo oznámení nabízených společností HARDLOOP,
 • když uživatel podá objednávku nebo žádost o vrácení na webových stránkách,
 • když uživatel kontaktuje zákaznickou službu HARDLOOP,
 • když se uživatel zúčastní propagační hry nebo soutěže,
 • když se uživatel pohybuje po webových stránkách a prohlíží zboží,
 • když uživatel napíše komentář nebo hodnocení ke zboží,
 • když uživatel napíše článek nebo komunikuje na fóru.

Údaje tedy zahrnují jednak registrační údaje a jednak údaje z používání, jak je uvedeno níže:

 • Registrační údaje odpovídají údajům sděleným uživatelem, který se registruje na webových stránkách prostřednictvím registračního formuláře: jméno, příjmení, platná e-mailová adresa, heslo. Tyto registrační údaje nejsou veřejné. Uživatelské jméno se přiřazuje v tomto formátu: křestní jméno a první písmeno příjmení následované tečkou (například Karel Svoboda bude mít uživatelské jméno Karel S.).
 • Uživatel se však může rozhodnout používat jako uživatelské jméno své jméno a příjmení. V takovém případě může upravit uživatelské jméno v části „Hardloop pro vás“, a to na vlastní zodpovědnost. Jakožto uživatel webových stránek musí uživatel zajistit, že údaje umožňující jeho identifikaci budou přesné a úplné.
 • Uživatelé, kteří v registračním formuláři zaškrtnou políčko „Jsem profesionál“, budou mít jako uživatelské jméno své jméno a příjmení. Jejich e-mailová adresa bude dostupná v jejich veřejném profilu.
 • Údaje z používání odpovídají údajům shromažďovaným automaticky po přihlášení k webovým stránkám, jako je například IP adresa nebo údaje sdělené při používání webu: pohlaví, datum narození, adresy, prezentace, oblasti zájmu a veškeré další údaje uvedené v části „Hardloop pro vás“.

1.2. Účely zpracování údajů

Údaje se zpracovávají pouze pro výše uvedené účely a obecněji za účelem dodržování platných zákonů vztahujících se na poskytovatele internetových služeb.

1.2.1. Účely zpracování registračních údajů

Tyto údaje jsou nezbytné pro vytvoření a správu uživatelského účtu a aby mohl uživatel využívat funkce webových stránek.

Tyto údaje mohou být podle potřeby s jeho výslovným souhlasem vyjádřeným zaškrtnutí políček k tomu určených využívány pro účely obchodní činnosti společnosti HARDLOOP.

Společnost HARDLOOP nevyužívá e-mailovou adresu ani jiný údaj, který by mohl umožnit osobní identifikaci uživatele, bez jeho souhlasu. Společnost HARDLOOP může využívat e-mailovou adresu uživatele pro jiné než obchodní účely (například zasílání informativních sdělení). Uživatel má možnost vyjádřit s tímto zasíláním nesouhlas.

1.2.2. Účely zpracování údajů z používání

Tyto údaje umožňují vést statistiky týkající se provozu na webových stránkách (například analýza návštěvnosti generované na webových stránkách).

Tyto informace mohou být využívány pro účely optimalizace a zlepšování kvality webových stránek a efektivity marketingových nebo reklamních kampaní společnosti HARDLOOP.

1.3. Příjemce údajů

Někteří obchodní partneři, kteří se mohou nacházet mimo Evropskou unii v zemích bez odpovídající úrovně ochrany údajů, jsou smluvně zavázáni dodržovat evropské principy ochrany osobních údajů.

Uživatel je však informován, že mohou být předány v souladu se zákonem, nařízením či rozhodnutím příslušného správního nebo justičního orgánu.

1.4. Zabezpečení údajů

Společnost HARDLOOP přikládá zabezpečení údajů zvláštní důležitost a uplatňuje veškerá vhodná opatření za účelem omezit rizika jejich ztráty, poškození nebo zneužití.

Při vytváření účtu je tak nutné zadat heslo, které účet ochrání proti neoprávněnému přístupu. Uživatel zodpovídá za zachování důvěrnosti hesla a za jeho používání.

1.5. Uchovávání údajů

Údaje jsou uloženy na serverech společnosti HARDLOOP a jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k používání uživatelského účtu. Uživatel je však informován, že v případě deaktivace účtu z jakéhokoli důvodu budou údaje a obsah s ním související uchovávány po dobu jednoho roku počínaje deaktivací účtu. Po uplynutí této doby budou údaje a související obsah ze serverů webových stránek odstraněny.

1.6. Práva uživatele

Podle zákona o informatice a svobodách č. 78-17 ze 6. ledna 1978 společnost HARDLOOP umožňuje účinné uplatnění práv přiznaných zákonem osobám, jejichž údaje jsou zpracovávány:

 • právo na přístup osob ke svým osobním údajům zpracovávaným společností HARDLOOP,
 • uplatnění práva osob vznést námitku proti zpracování údajů nesouvisejících s předpokládaným účelem,
 • zpochybnění a aktualizace údajů, které se jich týkají, pokud jsou nepřesné, neúplné, nejednoznačné či neaktuální,
 • informování osob o důvodech pro automatizované zpracování v případě rozhodnutí na tomto základě, které by pro ně mělo právní důsledky.

Uživatel může využít přístupu ke svým osobním údajům a nechat je opravit, odstranit, případně vznést námitku proti jejich předání třetím stranám:

 • po přihlášení do svého profilu úpravou svých osobních údajů,
 • kontaktováním osoby pověřené správou osobních údajů na e-mailové adrese hello@hardloop.com,
 • případně na poštovní adrese HARDLOOP, Données Personnelles, 17, avenue du Pré de Challes – 74 940 Annecy, Francie.

2 – Soubory cookie

Webové stránky www.hardloop.cz využívají soubory cookie. Údaje (tj. navštívené stránky, typ používaného prohlížeče, datum a čas navigace, reklamy, na které uživatel klikl) shromážděné automatickým procesem měření návštěvnosti jsou anonymní a využívá je pouze společnost HARDLOOP a výhradně za účelem zvýšení kvality webových stránek (například ke zlepšení výsledků vyhledávání nebo personalizace zobrazovaných reklam).

Uživatel může vznést námitku proti ukládání souborů cookie nastavením svého prohlížeče způsobem uvedeným na webu https://www.cnil.fr, bere však na vědomí, že v takovém případě pro něj nemusí být dostupné všechny funkce webových stránek www.hardloop.cz.

3 – Důvěrnost

Každý uživatel má uživatelské jméno a má možnost zapojit se vyplněním údajů v části „Hardloop pro vás“ a „Upravit veřejný profil“, odesláním alespoň jednoho z těchto prvků: zpráva, příspěvek (fórum), komentář, fotografie či video, případně sledováním profilu jiného uživatele do komunitní části webu a zveřejnit svůj komunitní profil, který může zobrazit v části „Hardloop pro vás“ / „Zobrazit veřejný profil“, případně upravit v části „Hardloop pro vás“ / „Upravit veřejný profil“.

Každý uživatel je rovněž informován o tom, že jeho údaje může společnosti HARDLOOP využít, aby mu nabídla sledování dalších uživatelů nebo dalšími uživateli, kteří jsou vybráni na základě těchto údajů; tyto údaje se příslušným uživatelům nesdělují, jsou nezávislé na údajích dostupných ve veřejném profilu a k daným účelům je využívá výhradně společnost HARDLOOP. Každý uživatel toto využití údajů přijímá.